S – 17×12 cm, 1 līdz 3 ribu lūzumu vai līdzvērtīga krūšu kurvja laukuma imobilizācijai.

L – 17×17 cm, vairāk par 3 ribu lūzumu vai līdzvērtīga krūšu kurvja laukuma imobilizācijai.