SIA “Medikom Latvia” interneta veikala www.medikom.lv lietošanas noteikumi.

 Dotie noteikumi nosaka SIA “Medikom Latvia”, reģ. Nr. 40103455640, juridiskā adrese: Zentenes iela 5-58, Rīga, LV-1069, faktiskā adrese: Lāčplēša iela 7, Rīga, LV-1010 interneta veikala (turpmāk tekstā – IV) www.medikom.lv lietošanas noteikumus, tajā skaitā preču piegādes un atgriešanas noteikumus, atteikuma tiesības. Dotie noteikumi var tikt papildināti vai izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un tie ir saistoši ikvienam IV lietotājam. Lietojot IV vietni un/vai veicot pirkumu/pasūtījumu, jūs (Pircējs – fiziska vai juridiska persona) apstiprināt, ka esat iepazinies, izprotat un piekrītat dotajiem noteikumiem, kā arī apņematies tos ievērot.

 Abpusēja (SIA “Medikom Latvia” un Pircēja) doto noteikumu ievērošana un pirkuma/pasūtījuma izdarīšana ir uzskatāma par Distances līgumu 2014.gada 20.maija Ministru kabineta Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies pirkumu, piekritis dotajiem noteikumiem, veicis pirkuma apmaksu un saņēmis pirkumu.

 Interneta veikala lietošanas un preču iegādes tiesības

 IV ir pieejams ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kas piekrīt dotajiem noteikumiem, Privātuma politikai un personas datu apstrādei, kas atrunāta dotajos noteikumos.

 Interneta veikalā pieejamās informācijas nozīme

 IV pieejamā informācija un apraksti par medicīniskas nozīmes precēm, to pielietošanas mērķiem un veselības problēmām, kuru gadījumā attiecīgās preces ir apsverams lietot, ir uzskatāma tikai par informatīvu. Šī informācija neaizstāj medicīnas profesionāļa rekomendāciju, kā arī nav uzskatāma par medicīniska rakstura konsultāciju/rekomendāciju. Gadījumā, ja par medicīniskas nozīmes preces pielietošanu ir šaubas, lūdzu konsultējaties ar medicīnas profesionāli. SIA “Medikom Latvia” neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies paļaujoties uz IV pieejamo informāciju.

 Pasūtījuma/pirkuma veikšana

 Lai veiktu pasūtījumu/pirkumu IV, Pircējs izvēlas no IV pieejamā preču sortimenta pasūtāmās/pērkamās preces, to izmēru (ja pieejami vairāki izmēri) un daudzumu. Izvēlētās preces pievieno grozam. Šajā etapā Pircēja izvēlētās preces vēl nav rezervētas un tās var iegādāties citi pircēji. Turpmāk Pircējs seko IV iestrādātajiem soļiem un veic atbilstošas darbības – tajā skaitā norādot pasūtījuma/pirkuma izdarīšanai un Distances līguma noslēgšanai nepieciešamo informāciju – Pircēja kontaktinformācija un piegādes adrese, piegādes veids. Norādītā informācija tiek apstrādāta atbilstoši IV Privātuma politikai. Par norādītās informācijas precizitāti atbildību uzņemas Pircējs.

 Lai pabeigtu pasūtījumu/pirkumu un veiktu tā apmaksu, Pircējs seko IV iestrādātā maksājuma risinājuma soļiem. Par IV pasūtāmām/pērkamām precēm iespējams norēķinās ar maksājumu kartēm, kā arī veikt Internetbanku tiešsaistes maksājumus. Atkarībā no Pircēja izvēlētā apmaksas veida, darījuma veikšanai no Pircēja var tikt pieprasīta papildus, ar pasūtījuma/pirkuma apmaksu saistīta informācija. Pabeidzot maksājuma veikšanas procesu, Pircējs ir nodrošinājis sava pasūtījuma/pirkuma apmaksu.

 Pēc pasūtījuma/pirkuma apmaksas procesa pabeigšanas, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts informatīva rakstura apstiprinājuma e-pasts ar veiktā pasūtījuma/pirkuma informāciju.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

 Interneta veikalā pieejamās medicīniskas nozīmes preces.

 SIA “Medikom Latvia” nav IV piedāvāto medicīniskās nozīmes preču ražotājs. IV visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citi nodokļi, ja tādi ir piemērojami.

 Preču cenā nav iekļautas preču piegādes izmaksas, kas var atšķirties atkarībā no piegādes veida un piegādājamā attāluma no noliktavas Rīgā.

 Preču piegāde

 SIA “Medikom Latvia” IV nodrošina pasūtītās/nopirktās preces, savukārt preču piegādi veic SIA “Medikom Latvia” sadarbības partneri – loģistikas pakalpojumu sniedzēji. Pasūtījuma/pirkuma izdarīšanas laikā, Pircējs izvēlas sev atbilstošo preču piegādes veidu no IV iestrādātajiem variantiem. Maksa par Pircēja izvēlēto preču piegādes pakalpojumu tiek pieskaitīta pasūtījuma/pirkuma summai.

 Preces izsūtīšana Pircējam notiek ne vēlāk kā nākamās darba dienas laikā pēc preces pasūtījuma/pirkuma izdarīšanas dienas pie nosacījuma, ka prece ir pieejama noliktavā, pretējā gadījumā Pircējs par preces neesamību noliktavā tiks informēts pasūtījuma/pirkuma izdarīšanas brīdī. Šādā gadījumā preces uzsūtīšana Pircējam notiek nākamā darba dienā pēc preces saņemšanas noliktavā dienas.

 Par preču piegādes termiņiem atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam, Pircējs tiek informēts un tiem piekrīt pasūtījuma/pirkuma izdarīšanas laikā. SIA “Medikom Latvia” neuzņemas atbildību par iespējamu preču piegādes kavējumu, kas radies sadarbības partneru – loģistikas pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ, taču SIA “Medikom Latvia” no savas puses apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai atrisinātu radušos situāciju un nodrošinātu Pircējam pēc iespējas ātrāku preces saņemšanu.

 Pircējam ir pienākums nodrošināt preču saņemšanu personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību. Nepieciešamības gadījumā Pircējam piegādes brīdī ir jāpārliecinās par preces atbilstību un kvalitāti, jāparaksta atbilstošie ar pasūtījuma/pirkuma izpildi saistītie dokumenti (piem. pavadzīmi vai citu piegādes dokumentu).

 Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā prece ir bojāta, Pircējs par šo faktu norāda piegādes dokumenta Pārdevēja (SIA “Medikom Latvia”) eksemplārā. Ja piegāde ir notikusi  ar pakomāta starpniecību, par bojāto preci Pircējs nekavējoties ziņo Pārdevējam rakstot e-pastu uz adresi: dace@medikom.lv. Ja Pircējs saņemšanas brīdī neziņo par saņemtās preces bojājumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs saņēmis preci nebojātu.

 No saņemšanas brīža, prece ir Pircēja atbildībā un SIA “Medikom Latvia” neuzņemas atbildību par preces bojājumiem, kas notikuši pēc piegādes pabeigšanas.

 Preču atgriešana. Atteikuma tiesības.

 Atbilstoši 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam – fiziskai personai 14 dienu laikā no preces/preču saņemšanas brīža ir iespēja izmantot atteikuma tiesības. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda šeit pieejamā  Patērētāja atteikuma tiesību veidlapa. Pēc veidlapas aizpildīšanas tā jāparaksta ar elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi dace@medikom.lv Gadījumā, ja Pircējam nav elektroniskais paraksts – veidlapa jāparaksta fiziski un ieskanētā veidā jānosūta uz e-pasta adresi dace@medikom.lv Ja 14 dienu laikā no preces/preču saņemšanas brīža SIA “Medikom Latvia” nav saņēmis aizpildītu un parakstītu Patērētāju atteikuma tiesību veidlapu, turpmākās atteikuma tiesības Pircējam zūd.

 Pircējs – fiziska persona var izmantot atgriešanas tiesības, ja:

 Prece/preces nav lietotas, to iepakojums ir saglabāts un nav bojāts.

Prece/preces ir pilnā komplektācijā, tajā skaitā ar visiem pavaddokumentiem.

Pircējs – fiziska persona nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 Ir iegādātas personiskās higiēnas prece/preces un to iepakojums ir bijis atvērts;

Iegādātā prece/preces ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

Iegādāta prece/preces, kas nav atgriežamas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

Pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas, Pircēja pienākums ir atgriezt preci/preces SIA “Medikom Latvia” 7 dienu laikā, nosūtot tās uz SIA “Medikom Latvia” noliktavas adresi - Rītausmas iela 11B, Rīga, LV-1058 (SIA “Lindab”) vai nosūtot uz pakomātu – Rīgas T/C Alejas pakomāts, norādot par saņēmēju sekojošu informāciju:

SIA “Medikom Latvia”

e-pasta adrese: dace@medikom.lv

Telefona numurs: 29735410 

Ar preces/preču atpakaļ sūtīšanu saistītās izmaksas sedz Pircējs, kā arī Pircējam netiek atgrieztas piegādes izmaksas par preces/preču saņemšanu, tikai preces/preču iegādes vērtība. Gadījumā, ja SIA “Medikom Latvia” 7 dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas nav saņēmis atgriezto preci/preces, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir mainījis savas domas attiecībā uz pirkumu atgriešanu. Gadījumā, ja prece/preces tiek atgrieztas SIA “Medikom Latvia” vēlāk kā 7 dienas pēc atteikuma veidlapas atsūtīšanas, tiek uzskatīts, ka prece/preces paliek Pircēja īpašumā un naudas līdzekļi par iegādāto preci/precēm netiek atgriezti. Tādā gadījumā iegādātās prece/preces tiek uzglabātas SIA “Medikom Latvia” noliktavā vienu gadu no to atpakaļ – saņemšanas brīža, dodot iespēju Pircējam to/tās izņemt ierodoties personīgi, vai vienojoties par to nosūtīšanu. Ja iegādāto, bet novēloti atgriezto preci/preces Pircējs neizņem viena gada laikā no to atpakaļ atgriešanas brīža, prece/preces tiek utilizētas un turpmākas Pircēja pretenzijas netiek izskatītas.

 Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam – “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizācijas termiņā”. Līdz ar to SIA “Medikom Latvia” patur tiesības atteikt izmantot atteikuma tiesības vai arī ieturēt kompensācijas maksu, ja tiek konstatēts, ka prece/preces ir bojāta, lietota, ir pazudis preces/preču oriģinālais iepakojums vai arī tas ir būtiski bojāts.

 IV saturošās saites uz citām interneta vietnēm

 IV saturs satur saites uz IV piedāvāto produktu ražotāju interneta vietnēm, uz veselības jautājumiem veltītām informatīva rakstura interneta vietnēm, un citām trešo pušu interneta vietnēm. SIA “Medikom Latvia” nekontrolē un nav atbildīgs par minēto interneta vietņu saturu. Minētās saites ir izveidotas, lai Pircējam pēc nepieciešamības sniegtu papildus informāciju un ērtības.

 Ierobežotā atbildība

 SIA “Medikom Latvia” apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu IV nepārtrauktu un nekļūdīgu darbību un nodrošinātu Pircējam iespēju iegādāties un laicīgi saņemt preci/preces, taču SIA “Medikom Latvia” neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistītas ar IV iespējamu nepilnvērtīgu darbību.

 Autortiesības attiecībā uz IV saturu

 Viss IV saturs – ir uzskatāms par SIA “Medikom Latvia” vai IV piedāvāto preču ražotāju intelektuālo īpašumu. Jebkāda veida satura reproducēšana, pārpublicēšana pilnā apjomā vai daļējo nav atļauta bez SIA “Medikom Latvia” atļaujas.

 Domstarpību un strīdu izšķiršanas kārtība

 Jebkuras domstarpības un strīdi tiek risināti pārrunu ceļā.

 Ja domstarpības vai strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, gan Pircējam, gan SIA “Medikom Latvia” ir tiesības griezties jautājuma izskatīšanai kādā no LR tiesām. Pircējam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Kr. Valdemāra ielā 157, Rīga, LV-1013.

 Nepārvarama vara

 SIA “Medikom Latvia” nav atbildīga par savu saistību kavētu izpildi vai nepildīšanu, kas radusies ārkārtas apstākļu dēļ, ko SIA “Medikom Latvia” nevar kontrolēt. Minētais ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, karadarbību, vides un klimata anomālijām, terorismu, valdības rīkojumiem, ārkārtas stāvokļiem, trešo personu rīcību, traucējumiem datoru/programmatūras darbībā.